• Verzilver Hypotheek

 • Florius Verzilver Hypotheek

  De Florius Verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek' en houdt in dat u een hypotheeklening aangaat, maar dat u tijdens de looptijd van de lening (in principe) niets terugbetaalt. Deze hypotheekvorm (product van Florius) maakt het mogelijk de overwaarde in uw woning te verzilveren (=lening deel Verzilver Hypotheek). Tegelijk lost u andere lopende hypotheken af (=uit eigen middelen of door middel van één of meerdere aparte aflossingsvrije lening delen). Uiteraard dient de aanvraag ter accordering te worden voorgelegd aan Florius. Graag verstrekken wij u desgewenst nadere informatie en advies over deze hypotheekmogelijkheid.

  • De Florius Verzilver Hypotheek biedt een aantal voordelen:
   • U kunt de garantie aanvragen dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning tegen de vooraf getaxeerde marktwaarde geen restschuld ontstaat. Hiervoor betaalt u in de vorm van rente-opslag een meerprijs. In de offerte (na accordering aanvraag door Florius) staat welk deel van de rente u betaalt voor deze eventuele garantie
   • U blijft eigenaar van uw woning
   • U kunt in uw woning blijven wonen. De Florius Verzilver Hypotheek kent echter een maximale looptijd van 900 maanden (75 jaar)
   • Rente: het lening deel Verzilver Hypotheek kent een standaard looptijdrente; het rentepercentage blijft hetzelfde gedurende de looptijd van de lening. Het lening deel (delen) aflossingsvrij kent een standaard looptijdrente. Binnen de Florius Verzilver Hypotheek is geen sprake van risicoklassen.
   • U betaalt tijdens de looptijd in principe niets terug. Het terugbetalen gebeurt als u of de langstlevende (partner) de woning permanent verlaat of overlijdt.
   • U kunt door een aantal opnames beschikken over uw vermogen dat vrij besteedbaar is voor zaken, zoals: verbouwen, financiële hulp aan kinderen, medische zorg et cetera.
   • U weet van te voren door de ‘garantie bij marktwaarde’ (mits u zich houdt aan bepaalde regels) dat u niet wordt geconfronteerd wordt met een restschuld bij verkoop van de woning. Florius telt deze rente iedere maand op bij de totale schuld. Dat betekent dat de schuld gedurende de looptijd van de hypotheek oploopt, en u de rente dus niet betaalt door maandelijks een bedrag over te maken.

  Maar de Florius Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

  • Om in aanmerking te komen voor de Florius Verzilver Hypotheek moet u voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
   • De jongste aanvrager is tenminste 60 jaar
   • U bent eigenaar en bewoner van de woning
   • Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan gebeuren uit eigen middelen of door middel van één of meerdere aparte aflossingsvrije lening delen
   • De woning dient goed onderhouden te worden
   • De "Florius Verzilver Hypotheek" dient te worden aangevraagd bij en geaccordeerd door Florius. Het document "Uitleg Florius Verzilver Hypotheek" geeft op hoofdlijnen de Florius Verzilver Hypotheek weer. Meer specifieke informatie is er te vinden in de (na eventuele accordering van uw aanvraag van Florius te ontvangen) hypotheekofferte, de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek en de Algemene Bepalingen Florius Verzilver Hypotheek.
  • Deze garantie (zie reeds hierboven) kan apart worden aangevraagd. De woning wordt dan vooraf getaxeerd op marktwaarde. De garantie houdt in dat er geen restschuld resteert na verkoop tegen deze vooraf getaxeerde marktwaarde (geldt ook voor de erfgenamen in geval van overlijden).
  • De schuld dient dan binnen 12 maanden na het verlaten van de woning door de langstlevende schuldenaar of na het overlijden van de langstlevende schuldenaar te zijn afgelost. Wordt de schuld niet binnen deze termijn afgelost, dan is de garantie bij marktwaarde niet van toepassing
  • De woning dient goed te worden onderhouden, zodat de waarde niet nadelig wordt beïnvloed door achterstallig onderhoud.
  • De woning dient te zijn verzekerd op basis van een goede opstalverzekering.
  • In de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek leest de u de voorwaarden voor de garantie bij marktwaarde.

  ABN AMRO Overwaarde Hypotheek

  AOW-leeftijd? Meer mogelijkheden om uw overwaarde te benutten

  Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En is uw huis meer waard dan uw hypotheek? Met de Overwaarde Hypotheek gebruikt u het geld van de overwaarde op uw huis. Van stenen naar saldo dus! Handig als u uw (klein)kinderen wilt helpen, uw huis wilt verbouwen zodat u er langer zelfstandig kunt wonen of uw pensioen wilt aanvullen. Doe de overwaardecheck en zie hoeveel overwaarde u kunt gebruiken. Of maak een afspraak met ons.

  Met de Overwaarde Hypotheek kunt u een deel van uw overwaarde opnemen. Dat kan in 1 keer, of gedeeltelijk per maand. De rente die u moet betalen, tellen we op bij uw hypotheekschuld. Zonder dat uw maandlasten omhoog gaan, en zonder dat u uw huis hoeft te verkopen. De Overwaarde Hypotheek kunt u afsluiten naast uw (eventuele) bestaande hypotheek, waar die ook loopt. Meer weten? Bekijk de video.

  Voordelen:

  • U hoeft uw huis niet te verkopen om uw overwaarde te benutten
  • U bepaalt zelf waaraan u het geld uitgeeft
  • De maandlast van de Overwaarde Hypotheek tellen wij op bij uw hypotheekschuld
  • Het huis blijft uw eigendom
  • Af te sluiten naast een andere hypotheek (waar die ook loopt)

  Aandachtspunten:

  • U en uw partner moeten allebei de AOW-leeftijd hebben
  • Uw hypotheekschuld stijgt: de rente wordt opgeteld bij de opgenomen overwaarde. Uw bestaande hypotheek kan daardoor in een hogere tariefklasse komen
  • Bij het afsluiten van de Overwaarde Hypotheek doen we een inkomenstoets
  • U kunt de Overwaarde Hypotheek alleen afsluiten met hypotheekadvies
 • Iedere maand een aanvullend inkomen

 • Stekkie Inkomensaanvuller

  De Stekkie Inkomensaanvuller is voor 60-plussers die blij zijn met de woning waar zij in wonen, maar die maandelijks graag een maandelijkse aanvulling ontvangen, omdat zij het geld goed kunnen gebruiken óf omdat zij meer willen genieten.

  Via de Stekkie Inkomensaanvuller kunt u een maandelijkse aanvulling ontvangen door de overwaarde van uw woning te benutten. U bouwt een schuld op bij Stekkie. Deze hoeft u pas terug te betalen als u uw woning verlaat.

  Financiële veiligheid voor u vinden wij van groot belang. Daarom ontvangt u van Stekkie de aanvulling maandelijks. Doordat u maandelijks een ‘klein beetje’ extra ontvangt, bouwt uw schuld zich langzamer op dan bij een hoge uitbetaling in een keer.

  Met de Stekkie Inkomensaanvuller blijft u altijd zelf de eigenaar van uw woning. Als zekerheid voor de opgebouwde schuld geeft u Stekkie het recht van hypotheek op de woning.

  Stekkie, een stukje meer genieten.

  Stekkie - hoe werkt het

  Haal de waarde uit uw grond

  Comfortabel in uw eigen huis blijven wonen. En toch een deel van de waarde van uw woning omzetten in geld.

  Met Duowonen kunt u een deel van de waarde van uw woning omzetten in geld. U verkoopt de grond onder uw woning, lost daarmee een eventueel restant van uw hypothecaire lening af, en mag met de rest van het geld doen wat u wilt. Verder betaalt u een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond. Het resultaat: u kunt gewoon in uw huis blijven wonen en toch genieten van meer financiële ruimte.

  Kunt u een extra financiële armslag goed gebruiken? Of heeft u het zelfs hard nodig? Dan is verhuizen vaak de enige manier om de waarde van uw koopwoning in geld om te zetten. Dat is zonde, want waarschijnlijk wilt u gewoon in uw huis blijven wonen. U heeft dus vermogen in uw koopwoning zitten, maar het zit eigenlijk ‘opgesloten’, u kunt er niet zomaar bij zonder te verhuizen.

  Daarom is er nu Duowonen. Hiermee verkoopt u alleen de grond onder uw woning. Zo krijgt u meer financiële ruimte zonder te hoeven verhuizen. U kunt dat geld bijvoorbeeld gebruiken om:

  • Uw woning aan te passen
  • Aan uw kinderen te schenken
  • Aan iets anders te besteden

  Met Duowonen kunt u dus langer genieten van de luxe van uw eigen huis.

  Een onafhankelijke taxateur die aangesloten is bij het NWWI bepaalt de waarde van de grond. U mag de taxateur zelf uitkiezen. Wij kopen de grond tegen die grondwaarde. Heeft u nog een hypotheekschuld? Dan moet u deze eerst aflossen met het geldbedrag dat u van ons ontvangt. Met de rest van het geld mag u doen wat u wilt.

  Met Duowonen heeft u dezelfde rechten en plichten alsof u de woning in volledig eigendom heeft. Wilt u uw tuin vernieuwen of een schuurtje neerzetten? Geen probleem.

  Met Duowonen heeft u altijd het recht om de grond terug te kopen, wanneer u maar wilt.

  Voor het gebruik van de grond betaalt u maandelijks een vergoeding. Deze maandelijkse vergoeding noemen we canon. De canon wordt bij aanvang van het Duowonen contract vastgesteld. De canon wordt niet herzien, behalve tijdens de jaarlijkse inflatie correctie, die is minimaal 0%. Bovendien is deze bij woningverbetering en aflossing bestaande hypotheek, fiscaal in box 1 aftrekbaar.

  • Je neemt een ‘voorschot’ op de opbrengst bij verkoop, waardoor je nalatenschap kleiner wordt.
  • Ook profiteer je niet optimaal van de gestegen huizenprijs, omdat de stijging van de grondwaarde aan Goodlife toekomt.
  • Bij een daling van de woningwaarde daalt het bedrag om de grond terug te kopen niet mee.

  Wij zijn gecertificeerd partner van Duowonen. Onze adviseurs zijn opgeleid om u hierover te adviseren. Download hier de brochure van Duowonen.  Geld lenen kost ook geld!