• Verzilver Hypotheek

 • Onderlinge ZilverHuis Hypotheek

  In 2021 zijn we gestart met de introductie van de ZilverHuis Hypotheek waarmee we, voor de gekozen doelgroep senioren, het mogelijk maken om comfortabel langer thuis te blijven wonen en te genieten van een plezierige oude dag. Naast de bestaande eenmalige uitkering is het vanaf nu ook mogelijk om te kiezen voor een periodieke uitkering, of een combinatie van beide. Hiermee kunnen we de klant nog beter van dienst zijn.

  • De belangrijkste kenmerken van de ZilverHuis Hypotheek in het kort:
   • Af te sluiten vanaf AOW-leeftijd en geen maximum aanvangsleeftijd
   • Eenmalige lening, periodieke uitkeringen, of een combinatie van beide
   • Geen extra maandlasten, de rente wordt bijgeschreven op de schuld
   • Duur van de lening en de rentevast periode is levenslang
   • Geen zorgen over restschuld, deze wordt (onder voorwaarden) vergoed door OG
   • Bestaande hypotheek aflossen kan (deels) blijven bestaan
   • Kosten bij aanvang €500,- voor de administratie van de ZilverHuis Hypotheek.

  Florius Verzilver Hypotheek

  De Florius Verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek' en houdt in dat u een hypotheeklening aangaat, maar dat u tijdens de looptijd van de lening (in principe) niets terugbetaalt. Deze hypotheekvorm (product van Florius) maakt het mogelijk de overwaarde in uw woning te verzilveren (=lening deel Verzilver Hypotheek). Tegelijk lost u andere lopende hypotheken af (=uit eigen middelen of door middel van één of meerdere aparte aflossingsvrije lening delen). Uiteraard dient de aanvraag ter accordering te worden voorgelegd aan Florius. Graag verstrekken wij u desgewenst nadere informatie en advies over deze hypotheekmogelijkheid.

  • De Florius Verzilver Hypotheek biedt een aantal voordelen:
   • U kunt de garantie aanvragen dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning tegen de vooraf getaxeerde marktwaarde geen restschuld ontstaat. Hiervoor betaalt u in de vorm van rente-opslag een meerprijs. In de offerte (na accordering aanvraag door Florius) staat welk deel van de rente u betaalt voor deze eventuele garantie
   • U blijft eigenaar van uw woning
   • U kunt in uw woning blijven wonen. De Florius Verzilver Hypotheek kent echter een maximale looptijd van 900 maanden (75 jaar)
   • Rente: het lening deel Verzilver Hypotheek kent een standaard looptijdrente; het rentepercentage blijft hetzelfde gedurende de looptijd van de lening. Het lening deel (delen) aflossingsvrij kent een standaard looptijdrente. Binnen de Florius Verzilver Hypotheek is geen sprake van risicoklassen.
   • U betaalt tijdens de looptijd in principe niets terug. Het terugbetalen gebeurt als u of de langstlevende (partner) de woning permanent verlaat of overlijdt.
   • U kunt door een aantal opnames beschikken over uw vermogen dat vrij besteedbaar is voor zaken, zoals: verbouwen, financiële hulp aan kinderen, medische zorg et cetera.
   • U weet van te voren door de ‘garantie bij marktwaarde’ (mits u zich houdt aan bepaalde regels) dat u niet wordt geconfronteerd wordt met een restschuld bij verkoop van de woning. Florius telt deze rente iedere maand op bij de totale schuld. Dat betekent dat de schuld gedurende de looptijd van de hypotheek oploopt, en u de rente dus niet betaalt door maandelijks een bedrag over te maken.

  Maar de Florius Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

  • Om in aanmerking te komen voor de Florius Verzilver Hypotheek moet u voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
   • De jongste aanvrager is tenminste 60 jaar
   • U bent eigenaar en bewoner van de woning
   • Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan gebeuren uit eigen middelen of door middel van één of meerdere aparte aflossingsvrije lening delen
   • De woning dient goed onderhouden te worden
   • De "Florius Verzilver Hypotheek" dient te worden aangevraagd bij en geaccordeerd door Florius. Het document "Uitleg Florius Verzilver Hypotheek" geeft op hoofdlijnen de Florius Verzilver Hypotheek weer. Meer specifieke informatie is er te vinden in de (na eventuele accordering van uw aanvraag van Florius te ontvangen) hypotheekofferte, de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek en de Algemene Bepalingen Florius Verzilver Hypotheek.
  • Deze garantie (zie reeds hierboven) kan apart worden aangevraagd. De woning wordt dan vooraf getaxeerd op marktwaarde. De garantie houdt in dat er geen restschuld resteert na verkoop tegen deze vooraf getaxeerde marktwaarde (geldt ook voor de erfgenamen in geval van overlijden).
  • De schuld dient dan binnen 12 maanden na het verlaten van de woning door de langstlevende schuldenaar of na het overlijden van de langstlevende schuldenaar te zijn afgelost. Wordt de schuld niet binnen deze termijn afgelost, dan is de garantie bij marktwaarde niet van toepassing
  • De woning dient goed te worden onderhouden, zodat de waarde niet nadelig wordt beïnvloed door achterstallig onderhoud.
  • De woning dient te zijn verzekerd op basis van een goede opstalverzekering.
  • In de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek leest de u de voorwaarden voor de garantie bij marktwaarde.

  ABN AMRO Overwaarde Hypotheek

  AOW-leeftijd? Meer mogelijkheden om uw overwaarde te benutten

  Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En is uw huis meer waard dan uw hypotheek? Met de Overwaarde Hypotheek gebruikt u het geld van de overwaarde op uw huis. Van stenen naar saldo dus! Handig als u uw (klein)kinderen wilt helpen, uw huis wilt verbouwen zodat u er langer zelfstandig kunt wonen of uw pensioen wilt aanvullen. Doe de overwaardecheck en zie hoeveel overwaarde u kunt gebruiken. Of maak een afspraak met ons.

  Met de Overwaarde Hypotheek kunt u een deel van uw overwaarde opnemen. Dat kan in 1 keer, of gedeeltelijk per maand. De rente die u moet betalen, tellen we op bij uw hypotheekschuld. Zonder dat uw maandlasten omhoog gaan, en zonder dat u uw huis hoeft te verkopen. De Overwaarde Hypotheek kunt u afsluiten naast uw (eventuele) bestaande hypotheek, waar die ook loopt. Meer weten? Bekijk de video.

  Voordelen:

  • U hoeft uw huis niet te verkopen om uw overwaarde te benutten
  • U bepaalt zelf waaraan u het geld uitgeeft
  • De maandlast van de Overwaarde Hypotheek tellen wij op bij uw hypotheekschuld
  • Het huis blijft uw eigendom
  • Af te sluiten naast een andere hypotheek (waar die ook loopt)

  Aandachtspunten:

  • U en uw partner moeten allebei de AOW-leeftijd hebben
  • Uw hypotheekschuld stijgt: de rente wordt opgeteld bij de opgenomen overwaarde. Uw bestaande hypotheek kan daardoor in een hogere tariefklasse komen
  • Bij het afsluiten van de Overwaarde Hypotheek doen we een inkomenstoets
  • U kunt de Overwaarde Hypotheek alleen afsluiten met hypotheekadvies

  WelThuis Levensrente hypotheek van a.s.r.

  Eenmaal met pensioen wil je optimaal genieten. Heb je overwaarde op je huis en wil je dit geld uit de stenen halen? Of wil je een andere (levensloopbestendige) woning kopen? Als je de zekerheid wilt van vaste en betaalbare maandlasten, dan is de Levensrente hypotheek van a.s.r. misschien iets voor jou.

  Geniet van je overwaarde met de Levensrente hypotheek

  Als je met pensioen bent wil je genieten van het leven. Is de waarde van je huis hoger dan je hypotheek? Dan heb je overwaarde. Je bezit dan een flink vermogen, maar dit geld zit vast in je huis. Met dit geld kun je veel dingen doen. Bijvoorbeeld je woning verbouwen, een boot kopen, een mooie reis maken, zorg inkopen of misschien je kinderen financieel helpen. Of misschien voor groot noodzakelijk onderhoud aan je woning. Met de Levensrente hypotheek kun je de overwaarde opnemen tot 50% van de waarde van je huis. Zo haal je het geld uit je stenen en kun je je dromen realiseren.

  Met de Levensrente hypotheek heb je nooit meer zorgen over een rentewijziging of de naderende einddatum van je lening. De Levensrente hypotheek is een aflossingsvrije lening met een vaste rente en zonder einddatum. Je houdt dus dezelfde vaste lage lasten zolang je in je woning woont. Je kunt overwaarde verzilveren door een hogere lening te nemen, maar dat hoeft niet. Misschien wil je alleen je huidige lening oversluiten naar de Levensrente hypotheek vanwege de vaste lage rente. Ook dat is mogelijk.

  Wil je verhuizen naar een andere woning? Voor de aankoop van een woning kun je als AOW'er ook kiezen voor de Levensrente hypotheek, als de totale lening niet hoger is dan 50% van de waarde van je nieuwe woning. Dat betekent zorgeloos wonen in je nieuwe huis met de zekerheid van vaste lage lasten, zolang je in je woning woont.

  • Je betaalt je huidige hypotheek terug met een nieuwe hogere lening: de Levensrente hypotheek.
  • Je kunt kiezen voor een hogere lening, maar niet meer dan 50% van de waarde van je huis.
  • Het verschil tussen jouw huidige lening en je nieuwe lening, storten we - na aftrek van enkele kosten - op je bankrekening. Dit bedrag betalen we in één keer uit. Dit kan niet per maand of in delen.
  • Zo lang je in je huis woont, betaal je deze nieuwe lening niet terug. Je betaalt elke maand dus alleen rente over je lening.
  • Zo lang je leeft en in je huis woont, blijft deze rente hetzelfde. De rente staat levenslang vast.
  • Deze hypotheek kunt u niet meeverhuizen naar een andere woning. Als u de woning verkoopt, betaalt u deze lening terug met de opbrengst van de verkoop. Als u dat wilt, kunt u daarna een nieuwe hypotheek sluiten voor een volgend huis. Daarvoor geldt dan de op dat moment geldende rente.
  • Om te kijken hoeveel je mag lenen, rekenen we met jouw nieuwe werkelijke maandlasten.
  • Je sluit deze hypotheek af via je adviseur.

  Voorwaarden WelThuis Levensrente hypotheek

  Je overwaarde opnemen kan veilig en verantwoord met de Levensrente hypotheek. Je kunt niet meer lenen dan 50% van de waarde van jouw woning. Als je woning minder waard wordt, is de kans dat er een lening overblijft bij verkoop van je huis minimaal. Jouw woning komt pas onder water te staan als jouw huis meer dan de helft in waarde daalt.

  Het rentepercentage van je lening staat levenslang vast zolang jij en je partner in het huis wonen. Deze rente betaal je elke maand aan a.s.r. De rente wordt niet bij je lening opgeteld. Je schuld wordt dus niet hoger. Omdat je rente levenslang vaststaat, krijg je nooit meer een rentewijziging. Je betaalt elke maand dezelfde rente over de lening en dus elke maand hetzelfde bedrag. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je maandlasten later hoger worden.

  Ga je verhuizen? Deze hypotheek kun je niet meeverhuizen naar je nieuwe woning. Als je de woning verkoopt, betaal je deze lening terug met de opbrengst van de verkoop. Als je dat wilt, kun je daarna een nieuwe hypotheek sluiten voor een volgend huis. Daarvoor geldt dan de op dat moment geldende rente.

  De Levensrente hypotheek is aflossingsvrij. Dit betekent dat je elke maand alleen rente betaalt. Daardoor heb je lagere maandlasten dan bijvoorbeeld een hypotheek waarbij je wel elke maand terugbetaalt. Omdat je bij de Levensrente hypotheek niet terugbetaalt op de lening, blijft de hoogte van je lening hetzelfde. Hij wordt niet lager, maar ook niet hoger. Een aflossingsvrije hypotheek van a.s.r. kent geen einddatum. Je betaalt de lening pas terug als je je huis verkoopt en anders loopt je hypotheek dus gewoon door.

  Let op! De rente van een nieuwe aflossingsvrije lening is meestal niet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Vraag hiernaar bij je adviseur.

  De Levensrente hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt de lening niet terug, je betaalt elke maand alleen rente. De rente die je betaalt over een aflossingsvrije lening die is afgesloten ná 2013, mag je niet aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting.

  Heb je een aflossingsvrije lening of leningdeel die is afgesloten vóór 2013? Dan behoud je voor dat deel het recht op renteaftrek. Bespreek met je adviseur welke situatie op jou van toepassing is.

  Toetsen met werkelijke maandlasten

  Hoeveel je kunt lenen, hangt af van je inkomen. Bij elke hypotheekaanvraag controleren we of je de maandlasten van de lening met jouw inkomen kunt betalen volgens de wettelijke regels. Standaard wordt gerekend met de maandlasten van een annuïtaire hypotheek. Bij de Levensrente hypotheek mogen we rekenen met de werkelijke maandlasten van jouw Levensrente hypotheek.

  Meer lenen door lagere maandlasten

  Omdat je met de Levensrente hypotheek alleen rente betaalt, zijn de maandlasten van de Levensrente hypotheek fors lager dan van een annuïtaire hypotheek. Bij een annuïtaire hypotheek betaal je naast rente namelijk elke maand ook een deel van de lening terug. Doordat we de betaalbaarheid berekenen met de werkelijke maandlasten van de Levensrente hypotheek, kun je met jouw pensioeninkomen dus een hoger bedrag lenen dan normaal.

  Rekenen zonder renteaftrek

  Bij het berekenen van de betaalbaarheid van de Levensrente hypotheek gaan we er vanuit dat je geen recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Zo weet je zeker dat je de maandlasten met jouw inkomen ook echt kunt betalen.

  Tot 50% van de woningwaarde

  Behalve naar jouw inkomen, kijken we ook naar de waarde van de woning. Met de Levensrente hypotheek kun je lenen tot 50% van de waarde van je woning.

  Wil je weten hoeveel jij precies kunt lenen met de Levensrente hypotheek? Je adviseur kan dit voor je berekenen.

  Bij een hypotheekaanvraag checken we de waarde van de woning bij Calcasa Modeltaxaties. Is je hypotheek niet hoger dan 90% van de waarde van je woning? Dan heb je bij a.s.r. geen taxatierapport nodig voor het aanvragen van je hypotheek. Met de Levensrente hypotheek kun je niet meer lenen dan 50% van de waarde van je woning. Je hebt dus geen taxatierapport nodig. Dat scheelt mooi weer extra kosten.

  Overige bijkomende kosten

  Houd daarnaast wel rekening met andere bijkomende kosten. Zoals de kosten voor de notaris en je adviseur. Maar houd ook rekening met de vergoeding voor vervroegd terugbetalen. Vraag hiernaar bij je huidige hypotheekverstrekker of bespreek het met je adviseur.

  Henk en Gerry hebben een eigen huis met een marktwaarde van € 310.000. Zij hebben een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000 en hebben dus een overwaarde van € 210.000. Ze hebben een rente van 3,8% en hun rentevaste periode loopt over 3 jaar af. Elke maand betalen zij € 316,66 voor hun hypotheek. Ze hebben een gezamenlijke inkomen (AOW en pensioen) van € 30.000 per jaar.

  Zij besluiten om met hun hypotheek over te slappen naar een Levensrente hypotheek van a.s.r. en tegelijk een deel van hun overwaarde te verzilveren.

  Ze sluiten een nieuwe Levensrente hypotheek van € 155.000 tegen een rente van 2,2% (Dit is een voorbeeldrente. De actuele rente vindt u hier). Hiermee betalen ze in één keer hun huidige hypotheek terug van €100.000. Omdat ze hun hypotheek eerder terugbetalen dan dat de rentevaste periode afloopt, vraagt hun huidige hypotheekaanbieder een vergoeding voor vervroegd terugbetalen van € 8.118. Ze betalen daarnaast € 2.000 voor advies- en notariskosten. Het bedrag dat overblijft, krijgen zij op hun rekening gestort.

  De berekening ziet er als volgt uit:

  • € 155.000 nieuwe Levensrente hypotheek
  • minus € 100.000 voor de huidige hypotheek
  • minus € 8.118 vergoeding voor vervroegd terugbetalen
  • minus € 2.000 notaris- en advieskosten
  • = € 44.882
  • Vanaf nu betalen Henk en Gerry de rest van hun leven elke maand voor hun hypotheek bruto € 284,16.

  Zij hebben nu € 44.882 extra op hun bankrekening staan en ze betalen € 32,50 per maand minder!

  Download de brochure en de voorwaarden

  Brochure
  Algemene voorwaarden

  Haal de waarde uit uw grond

  Comfortabel in uw eigen huis blijven wonen. En toch een deel van de waarde van uw woning omzetten in geld.

  Met Duowonen kunt u een deel van de waarde van uw woning omzetten in geld. U verkoopt de grond onder uw woning, lost daarmee een eventueel restant van uw hypothecaire lening af, en mag met de rest van het geld doen wat u wilt. Verder betaalt u een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond. Het resultaat: u kunt gewoon in uw huis blijven wonen en toch genieten van meer financiële ruimte.

  Kunt u een extra financiële armslag goed gebruiken? Of heeft u het zelfs hard nodig? Dan is verhuizen vaak de enige manier om de waarde van uw koopwoning in geld om te zetten. Dat is zonde, want waarschijnlijk wilt u gewoon in uw huis blijven wonen. U heeft dus vermogen in uw koopwoning zitten, maar het zit eigenlijk ‘opgesloten’, u kunt er niet zomaar bij zonder te verhuizen.

  Daarom is er nu Duowonen. Hiermee verkoopt u alleen de grond onder uw woning. Zo krijgt u meer financiële ruimte zonder te hoeven verhuizen. U kunt dat geld bijvoorbeeld gebruiken om:

  • Uw woning aan te passen
  • Aan uw kinderen te schenken
  • Aan iets anders te besteden

  Met Duowonen kunt u dus langer genieten van de luxe van uw eigen huis.

  Een onafhankelijke taxateur die aangesloten is bij het NWWI bepaalt de waarde van de grond. U mag de taxateur zelf uitkiezen. Wij kopen de grond tegen die grondwaarde. Heeft u nog een hypotheekschuld? Dan moet u deze eerst aflossen met het geldbedrag dat u van ons ontvangt. Met de rest van het geld mag u doen wat u wilt.

  Met Duowonen heeft u dezelfde rechten en plichten alsof u de woning in volledig eigendom heeft. Wilt u uw tuin vernieuwen of een schuurtje neerzetten? Geen probleem.

  Met Duowonen heeft u altijd het recht om de grond terug te kopen, wanneer u maar wilt.

  Voor het gebruik van de grond betaalt u maandelijks een vergoeding. Deze maandelijkse vergoeding noemen we canon. De canon wordt bij aanvang van het Duowonen contract vastgesteld. De canon wordt niet herzien, behalve tijdens de jaarlijkse inflatie correctie, die is minimaal 0%. Bovendien is deze bij woningverbetering en aflossing bestaande hypotheek, fiscaal in box 1 aftrekbaar.

  • Je neemt een ‘voorschot’ op de opbrengst bij verkoop, waardoor je nalatenschap kleiner wordt.
  • Ook profiteer je niet optimaal van de gestegen huizenprijs, omdat de stijging van de grondwaarde aan Goodlife toekomt.
  • Bij een daling van de woningwaarde daalt het bedrag om de grond terug te kopen niet mee.

  Wij zijn gecertificeerd partner van Duowonen. Onze adviseurs zijn opgeleid om u hierover te adviseren. Download hier de brochure van Duowonen.  Geld lenen kost ook geld!