• Verzilver Hypotheek

 • De Florius Verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek' en houdt in dat u een hypotheeklening aangaat, maar dat u tijdens de looptijd van de lening (in principe) niets terugbetaalt. Deze hypotheekvorm (product van Florius) maakt het mogelijk de overwaarde in uw woning te verzilveren (=lening deel Verzilver Hypotheek). Tegelijk lost u andere lopende hypotheken af (=uit eigen middelen of door middel van één of meerdere aparte aflossingsvrije lening delen). Uiteraard dient de aanvraag ter accordering te worden voorgelegd aan Florius. Graag verstrekken wij u desgewenst nadere informatie en advies over deze hypotheekmogelijkheid.

  • De Florius Verzilver Hypotheek biedt een aantal voordelen:
   • U kunt de garantie aanvragen dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning tegen de vooraf getaxeerde marktwaarde geen restschuld ontstaat. Hiervoor betaalt u in de vorm van rente-opslag een meerprijs. In de offerte (na accordering aanvraag door Florius) staat welk deel van de rente u betaalt voor deze eventuele garantie
   • U blijft eigenaar van uw woning
   • U kunt in uw woning blijven wonen. De Florius Verzilver Hypotheek kent echter een maximale looptijd van 900 maanden (75 jaar)
   • Rente: het lening deel Verzilver Hypotheek kent een standaard looptijdrente; het rentepercentage blijft hetzelfde gedurende de looptijd van de lening. Het lening deel (delen) aflossingsvrij kent een standaard looptijdrente. Binnen de Florius Verzilver Hypotheek is geen sprake van risicoklassen.
   • U betaalt tijdens de looptijd in principe niets terug. Het terugbetalen gebeurt als u of de langstlevende (partner) de woning permanent verlaat of overlijdt.
   • U kunt door een aantal opnames beschikken over uw vermogen dat vrij besteedbaar is voor zaken, zoals: verbouwen, financiële hulp aan kinderen, medische zorg et cetera.
   • U weet van te voren door de ‘garantie bij marktwaarde’ (mits u zich houdt aan bepaalde regels) dat u niet wordt geconfronteerd wordt met een restschuld bij verkoop van de woning. Florius telt deze rente iedere maand op bij de totale schuld. Dat betekent dat de schuld gedurende de looptijd van de hypotheek oploopt, en u de rente dus niet betaalt door maandelijks een bedrag over te maken.

  Maar de Florius Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

  • Om in aanmerking te komen voor de Florius Verzilver Hypotheek moet u voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
   • De jongste aanvrager is tenminste 60 jaar
   • U bent eigenaar en bewoner van de woning
   • Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan gebeuren uit eigen middelen of door middel van één of meerdere aparte aflossingsvrije lening delen
   • De woning dient goed onderhouden te worden
   • De "Florius Verzilver Hypotheek" dient te worden aangevraagd bij en geaccordeerd door Florius. Het document "Uitleg Florius Verzilver Hypotheek" geeft op hoofdlijnen de Florius Verzilver Hypotheek weer. Meer specifieke informatie is er te vinden in de (na eventuele accordering van uw aanvraag van Florius te ontvangen) hypotheekofferte, de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek en de Algemene Bepalingen Florius Verzilver Hypotheek.
  • Deze garantie (zie reeds hierboven) kan apart worden aangevraagd. De woning wordt dan vooraf getaxeerd op marktwaarde. De garantie houdt in dat er geen restschuld resteert na verkoop tegen deze vooraf getaxeerde marktwaarde (geldt ook voor de erfgenamen in geval van overlijden).
  • De schuld dient dan binnen 12 maanden na het verlaten van de woning door de langstlevende schuldenaar of na het overlijden van de langstlevende schuldenaar te zijn afgelost. Wordt de schuld niet binnen deze termijn afgelost, dan is de garantie bij marktwaarde niet van toepassing
  • De woning dient goed te worden onderhouden, zodat de waarde niet nadelig wordt beïnvloed door achterstallig onderhoud.
  • De woning dient te zijn verzekerd op basis van een goede opstalverzekering.
  • In de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek leest de u de voorwaarden voor de garantie bij marktwaarde.


  Geld lenen kost ook geld!