• Gedragscode NVHP

 • Of het nu gaat om een verzekering of een hypotheek. De keuze voor een financieel product is maatwerk. Het is belangrijk dat het product dat u aanschaft, aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen en natuurlijk ook bij de andere financiële producten die u misschien in de jaren daarvoor heeft aangeschaft.

 • Over de NVHP

 • De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners is de beroepsvereniging van financieel adviseurs die zich gespecialiseerd hebben in hypothecaire planning. Bij de organisatie zijn ongeveer 1200 adviseurs aangesloten. Deze adviseurs hebben de, op dit moment, hoogste opleiding in Nederland op het gebied van vraagstukken rondom de financiering van de eigen woning met succes afgerond. Daarnaast zijn zij onderworpen aan een strenge gedragscode.

 • Vertrouwenspersoon

 • De Erkend Hypothecair Planner is uw financiële vertrouwenspersoon. Naast de wettelijke eisen die aan hem of haar gesteld worden, heeft hij of zij zich ook te houden aan een specifieke Gedragscode waaraan alleen deze adviseurs zich vrijwillig hebben onderworpen.

 • Die Gedragscode bevat geen loze woorden. Deze code geeft u extra zekerheid dat uw financieel adviseur zich daadwerkelijk inspant om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 • Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners zijn onderworpen aan een Gedragscode. Klik onderaan deze pagina op de bijlage om de Gedragscode in te zien.

 • En wat dan als...

 • Ontzettend vervelend wanneer u ervaart dat uw adviseur zich in de praktijk niet houdt aan hetgeen u van hem of haar mocht verwachten gelet op de Gedragscode.

 • Wij vragen u om dit eerst te bespreken met uw adviseur. Misschien is er sprake van een communicatiestoring of liggen zaken net iets anders dan u dacht.

 • Wij verwachten van elke Erkend Hypothecair Planner dat deze met aandacht en respect naar uw opmerkingen luistert en tracht tot een oplossing te komen.

 • Onafhankelijk Klachteninstituut

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren. Maar voor de situatie dat u en uw adviseur van mening blijven verschillen, is er in Nederland voor consumenten een onafhankelijke organisatie die klachten over financieel adviseurs kan en wil behandelen.

 • Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD. Dit instituut bemiddelt in eerste instantie bij het vinden van een oplossing. Lukt dit niet dan kunt u de Geschillencommissie vragen uitspraak te doen over uw klacht. In haar oordeel betrekt de commissie de vraag of uw adviseur zich heeft gedragen conform de Gedragscode Erkend Hypothecair Planner.

 • Gedragscode NVHP

 • Copyright © 2016, NVHP | Erkend Hypothecair Planner.