• Over SEH

 • De Stichting Erkend Hypotheekadviseur

 • De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) is opgericht in 1998 en stelt zich ten doel, ten behoeve van een goed advies aan de consument, de voorwaarden voor de hypotheekadviseur te scheppen om zijn vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen. Hiertoe nam zij tot 1 januari 2014 examens af waarmee de hypotheekadviseur zich kon kwalificeren als ‘Erkend Hypotheekadviseur’, stelt zij jaarlijks een zogenaamd PE-programma samen en informeert zij aangesloten adviseurs voortdurend over relevante ontwikkelingen op hun vakgebied en deskundigheid.

 • Erkend Financieel Adviseur

 • Door de veranderende woningmarkt, arbeidsmarkt en een terugtrekkende overheid, verandert de adviesvraag van veel consumenten. Zij hebben over het algemeen behoefte aan financieel overzicht en verwachten van hun financieel adviseur dat hij of zij hen behalve over hun hypotheek, ook kan informeren over de financiële risico’s van zaken als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering, gezinsuitbreiding e.d. Deze ontwikkelingen zijn voor de SEH aanleiding geweest om de opleiding van haar adviseurs te verbreden en hen vanaf 2014 op te leiden tot Erkend Financieel Adviseur. Adviseurs die zich willen aansluiten bij de SEH, dienen vanaf 2014 aan de nieuwe Erkenningseisen te voldoen.

 • Gesprekspartner

 • De SEH is eveneens gesprekspartner voor diverse overheidsinstanties en belangengroepen met betrekking tot deskundigheidseisen en andere eisen (zoals integriteit) voor financieel adviseurs. Daarmee wil de SEH bijdragen aan het belang van de financiële sector en aan de goede naam van deze sector.

 • Beroepscode

 • Erkend Hypotheekadviseurs ondertekenen op het moment van hun erkenning de Beroepscode van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur. Dit betekent dat hij of zij zich aan bepaalde gedragsregels houdt.

 • De belangrijkste zijn:

  • De Erkend Hypotheekadviseur geeft een weloverwogen advies en maakt duidelijk welke financiële, juridische en fiscale gevolgen hierbij horen;

  • De Erkend Hypotheekadviseur volgt de door de Wft en SEH voorgeschreven permanente educatie en houdt zo uw vakkennis actueel;

  • De Erkend Hypotheekadviseur houdt gegevens van cliënten geheim;

  • De Erkend Hypotheekadviseur verstrekt geen onvolledige, misleidende of onjuiste informatie;

  • De Erkend Hypotheekadviseur houdt rekening met de belangen van de consument;

  • De Erkend Hypotheekadviseur is gebonden aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die op is gesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).