• Krediet voor 55+

 • U heeft een kortstondige kredietbehoefte

 • Naast het zgn. salaris- of kwartaalkrediet (dit behelst de mogelijkheid om korter dan 3 maanden rood te staan bij reguliere inkomsten) kan gedacht worden aan overbrugging van de te verwachten verkoopopbrengst van de oude woning (dit laatste is een kredietbehoefte in relatie tot woningfinanciering, doch niet fiscaal gefaciliteerd). Graag nemen wij deze kredietmogelijkheden mee in het financieel advies. Wel dient rekening te worden gehouden met registratie van uw kredietverplichting bij het Bureau Krediet Registratie (bedragen hoger dan € 250, looptijd langer dan 1 maand).

 • U heeft een kredietbehoefte op middellange termijn

 • Dit wordt vaak aangeduid als: consumptief krediet. U kunt denken aan financiering van bijvoorbeeld uw auto of caravan. Dit wordt opgelost ofwel door een doorlopend krediet (kenmerken: wisselende kredietbehoefte, geen einddatum, minimale maandbetaling, opnieuw opnemen tot aan de kredietlimiet is mogelijk, variabele rente), ofwel door een persoonlijke lening (kenmerken: afbouw binnen een vastgestelde looptijd, meestal maximaal 10 jaar met einddatum, via vaste maandelijkse bedragen, opnieuw opnemen tot aan de kredietlimiet is niet mogelijk, vaste rente). Ook bij deze kredietvorm dient u rekening te houden met registratie van uw kredietverplichting bij het Bureau Krediet Registratie (bedragen hoger dan € 250, looptijd langer dan 1 maand). Vaak wordt als leeftijd gehanteerd: minimaal 21 jaar, maximaal 70 jaar (aflossing uiterlijk op 75-jarige leeftijd).

 • Heeft u al een krediet op het moment dat u een hypotheek aanvraagt voor uw eigen woning?

 • U dient zich te realiseren dat –indien u een hypotheeklening voor uw eigen woning aanvraagt- een reeds lopend krediet wel uw hypothecaire leencapaciteit beïnvloedt. U kunt daardoor dus minder lenen voor de aankoop van een eigen woning.

 • Consumptief krediet en overlijdensrisicoverzekering

 • Een aantal geldverstrekkers hanteert als bepaling dat het consumptief krediet wordt kwijtgescholden ingeval van overlijden van de kredietnemer. Indien dat niet het geval is, kan de kredietnemer uiteraard ook zelf een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

 • Cliëntbelang centraal!

 • In ons financiële advies staat het belang van u als onze cliënt centraal. Wij dienen er samen met u voor te waken dat u niet teveel krediet- en hypotheekverplichtingen aangaat. U dient immers te allen tijde aan uw financiële en andere verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom adviseren wij u ons als adviseur volledig te informeren over uw financiële ins en outs. Alleen dan kunnen wij u van een optimaal financieel advies voorzien dat ook recht doet aan uw betaalmogelijkheden. Daar bent u als cliënt van ons immers het meeste mee gediend!

 • Tools:


  Geld lenen kost ook geld