Kopen via de DuoKoop-regeling

Als koper herken je het vast wel: jij hebt jouw droomhuis gezien - het huis waar jij graag zou willen wonen - alleen is het eigenlijk net iets te duur voor jou. De toetsingscriteria van banken bij het verstrekken van een hypotheek zijn zeer streng. Als jij niet aan alle regels voldoet wordt er geen hypothecaire lening verstrekt en kun jij jouw droomhuis niet kopen.

De Duokoop regeling brengt het kopen van jouw droomhuis misschien wel binnen jouw bereik. Indien jij koopt met gebruikmaking van de Duokoop regeling hoef jij alleen het huis te kopen en niet de grond. Bij de Duokoop regeling wordt de grond in erfpacht uitgegeven en 'huur' jij derhalve de grond.

De financiële gevolgen van het kopen van een eigen woning. Aan het kopen van een eigen woning zijn lasten verbonden welke periodiek terugkomen. Jij moet daarbij denken aan de volgende lasten:- de maandelijkse rente voor de hypothecaire lening, eigenaarsbelasting van de woning, verzekeringspremie voor de opstalverzekering en onderhoudskosten.

Bij dit overzicht hoort eigenlijk ook de aflossing van de hypotheek. De aflossing wordt echter apart genoemd, omdat aflossen van de hypotheek eigenlijk een vorm van sparen is. Iedere maand neemt de hypothecaire schuld een klein beetje af. Welke lasten verbonden zijn aan de hypotheek hangt af van de gekozen hypotheekvorm.

Bij kopen met de Duokoop-regeling krijg jij behalve bovenstaande kosten ook nog maandelijks een canon te betalen. De hoogte van de canon komt ongeveer overeen met de rente welke op een hypothecaire lening wordt betaald.

Kosten koper eenmalig betaal jij bij de aankoop van de woning de kosten om eigenaar te worden. Dit zijn eenmalige kosten en betreft onder meer de overdrachtsbelasting, notariskosten en de kadastrale rechten.

De financiering van de eigen woning - Nationale Hypotheek Garantie. De meeste huizenkopers hebben voor het betalen van de koopprijs een hypothecaire lening nodig. Ook voor het kopen van een woning op basis van de Duokoop regeling kan een hypothecaire lening worden verkregen. Niet alle banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken op basis van de Duokoop regeling. Sommige banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken alleen in combinatie met NHG en andere banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken met of zonder NHG garantie.

De Duokoop regeling is voorgelegd aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de NHG verstrekt. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft te kennen gegeven dat voorwaarden van de NHG geen beperkingen kennen ten aanzien van de grondeigenaar, zodat ook op een hypotheek op grond van de Duokoop NHG kan worden verkregen.

Geeft de Duokoop-regeling jou beperkingen? De Duokoop regeling geeft jou geen beperkingen. Jij bent volledig vrij in het doen en laten met jouw woning. Jij mag alle aanpassingen in jouw woning aanbrengen die jij wenst. Wil jij jouw woning verkopen, dan ben jij vrij om dit te doen. Jij hebt geen aanbiedingsplicht aan het fonds en jij hoeft een eventuele winst op de woning niet te delen met het fonds. Wenst jouw koper liever de volledige eigendom van de woning te hebben, in plaats van een woning met de Duokoop-regeling? Dat kan, want gelijktijdig met de verkoop van jouw woning kun jij de grond bijkopen en deze vervolgens meteen doorverkopen aan jouw koper

Fiscale consequenties. Bij de Duokoop-regeling wordt verondersteld dat de woning (volledig) kwalificeert als "eigen woning” in de zin van artikel 3:111 Wet inkomstenbelasting 2001. Daarvan is echter geen sprake indien jouw woning vrij van hypotheek is en jij verkoopt vervolgens jouw grond. Bij de aankoop van een woning op erfpacht kwalificeert de canon die jij moet betalen op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving in beginsel in Box 1 als aftrekbare kosten van de eigen woning. Zowel de hypotheekrente als de canon kunnen dus worden verrekend in box 1.

Wil jij weten of jij hiervoor in aanmerking komt of wil jij meer informatie over deze regeling en de aanmeldkosten hiervan? Neem dan contact op met Jacques A. de Bot, hij is Erkend Duokoop-adviseur.

Veel gestelde vragen: https://duokoop.nl/veelgesteldevragen

Bestaande woning? Bereken hier: https://duowonen.nl/

Brochure Duokoop